Collective Housing

493,00

Toplu konut mimarisinde önemli unsurlardan olan; düzenleme, organizasyon, dağılım ve önem derecelerine göre farklı sınıflandırmalara ışık tutan bir kitaptır.

SKU: 199 Category: